ul. Bielska 49
43-190 Mikołów
Kontakt ws. krat pomostowych
+48 535 533 575
biuro@ecosolution.com.pl | +48 535 533 575
sekretariat@ecosolution.com.pl | +48 32 209 77 27

Wirówki poziome

Wirówki poziome z odwracaną tkaniną filtracyjną

MACFUGE Wirówka z automatycznym wyładowaniem przeznaczona jest do ciągłego oddzielania strumienia trójfazowego, dwóch płynów o różnej wadze i ciała stałego. Miska „samooczyszczająca” jest
z automatycznym wyładowaniem z funkcją wysuwania brył przy pełnej prędkości dzięki wysokowydajnemu układowi hydraulicznemu.

Produkt, który ma być rozdzielony, wchodzi do wnętrza miski przez stałą rurę zasilającą. Funkcja rozładowania jest w pełni programowalna i dostosowywana przez operatora za pomocą sterownika PLC, który jest standardem we wszystkich pulpitach sterowniczych. Czas otwarcia (objętość rozładowana)
i częstotliwość wyrzucania są kontrolowane przez zawory elektromagnetyczne. W zależności od ustawienia czasu maszyna jest gotowa do przeprowadzenia częściowego i całkowitego rozładowania zawartości miski.
Wydajność wirówki zależy od charakterystyki mieszaniny do oddzielenia. Lepkości, temperatura, ilość ciała stałego i różnica między gęstością faz są czynnikami, które wpływają na wynik rozdziału.

wirówki poziome z odwracaną tkaniną filtracyjną

Wirówki MACFUGE są niezawodne i łatwe do demontażu w celu konserwacji i czyszczenia. Wirówki MACFUGE są zaprojektowane i wytwarzane w celu oddzielenia mieszanego przepływu, składającego się z cieczy i małych ilości substancji stałych, następnie bezwzględnie zabrania się używania maszyny do innych zastosowań, aby w każdej chwili zagwarantować bezpieczeństwo operatora i prawidłowe działanie.

Zaraz po osiągnięciu standardowych warunków pracy, instalacja ma poziom dźwięku mierzony w otwartej przestrzeni z miernikiem hałasu znajdującym się w odległości 1 m od samej wirówki i z dala od powierzchni odbijających eko, 85 dB (A) (zmierzony zgodnie z rozporządzeniem UNI EN ISO 3746) . Wirówka MACFUGE jest przeznaczona wyłącznie do użytku przemysłowego; miejsce, w którym ma być używana wirówka, znajduje się wewnątrz budynku, a w każdym przypadku pod dachem i chronione przez czynniki atmosferyczne.

All rights reserved by Allset © 2017