ul. Bielska 49
43-190 Mikołów
Kontakt ws. krat pomostowych
+48 535 533 575
biuro@ecosolution.com.pl | +48 535 533 575
sekretariat@ecosolution.com.pl | +48 32 209 77 27

Certyfikaty

Eco-Solution posiada certyfikaty weryfikujące zgodność naszego systemu zarządzania środowiskowego oraz systemu zarządzania jakością z normami ISO 14001:2004 oraz ISO 9001:2008. Certyfikaty te potwierdzają, że firma spełnia normy do prowadzenia działalności w zakresie:

  • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń,
  • Instalacja maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  • Roboty związane z budowa dróg kołowych i szynowych,
  • Roboty związane z budowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych,
  • Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  • Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych pozostałych instalacji budowlanych,
  • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.

Galeria

Zobacz naszą galerię

All rights reserved by Allset © 2017