ul. Bielska 49
43-190 Mikołów
Kontakt ws. krat pomostowych
+48 535 533 575
biuro@ecosolution.com.pl | +48 535 533 575
sekretariat@ecosolution.com.pl | +48 32 209 77 27

Zespoły zasilające do elektrofiltrów

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem firmy Kraft Powercon -szwedzkiego producenta zespołów zasilających dedykowanych do elektrofiltrów. Oferujemy Państwu sprzedaż, serwis oraz części zamienne dla następujących produktów z grupy HV (High Voltage):

Zespół prostowniczy Kraft Classic stanowi transformator i prostownik wysokiego napięcia zatopiony w kadzi wypełnionej mineralnym olejem transformatorowym. Dodatkowo w hermetycznie zamkniętej kadzi umieszczono dławik ograniczający prąd, dławik WN oraz dzielnik napięcia.

Produkowane są dwa warianty wyprowadzeń wysokiego napięcia: w jednym wyprowadzenie wysokiego napięcia znajduje się  na ścianie bocznej ( poziomo), w drugim w górnej części obudowy ( pionowo). W obu przypadkach izolator przepustowy jest osłonięty rurą ochronną, która stanowi jego zabezpieczenie w czasie transportu oraz jest dostosowana do połączenia z kanałami wysokiego napięcia elektrofiltra.

PODSTAWOWE ZALETY KRAFT CLASSIC:

 • Dostępne w wersji jednofazowej oraz trójfazowej
 • Sprawdzona niezawodność. Dostarczono ponad 15 000 sztuk. Większość z nich nadal pracuje
 • Dostępne w wersji z poziomym oraz pionowym wyprowadzeniem wysokiego napięcia z kadzi
 • Mogą zostać wyposażone w wewnętrzny lub zewnętrzny odłączniko – uziemiacz
 • Praca w szerokim zakresie temperatur otoczenia
 • Produkowane na napięcia wtórne od 70 kV do 150 kV oraz prądy wtórne od 100 mA do 4000 mA
 • Dostarczane z szafami zasilająco – sterowniczymi Kraft Powercon w celu uzyskania optymalnej wydajności

SmartKraft Plus jest następną generacją zespołów zasilających wysokiej częstotliwości, która obecnie wiedzie prym w technologii zasilania elektrofiltrów wysokim napięciem. SmartKraft Plus jest inteligentniejszy, wydajniejszy i bardziej niezawodny niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu osiągnął wiodący poziom w branży. Nowe innowacyjne funkcje zapewniają użytkownikom końcowym lepszą wydajność oraz niezawodność, które są niezbędne do spełnienia surowych wymagań dotyczących coraz niższych poziomów emisji pyłu.
SmartKraft Plus jest zasilany trójfazowo. Składa się on z pięciu głównych bloków funkcjonalnych:

 • mostek prostowniczy niskiego napięcia
 • filtr DC (bateria kondensatorów)
 • przetwornica wysokiej częstotliwości (DC/AC) zbudowana na tranzystorach IGBT
 • transformator wysokiego napięcia
 • mostek prostowniczy wysokiego napięcia
Zespół zasilający smartkraft

PODSTAWOWE ZALETY SMARTKRAFT PLUS:

 • Lepsza wydajność dzięki bardziej efektywnemu ładowaniu cząstek oraz zminimalizowaniu zjawiska ulotu wstecznego
 • Mniejszy wpływ na główną sieć elektryczną ze względu na wyższą sprawność i lepszy współczynnik mocy niż tradycyjne prostowniki sterowane tyrystorami
 • Symetryczne obciążenie trójfazowe
 • Niższe koszty transportu i przeładunku, ponieważ sprzęt jest mały i lekki
 • Szafa sterownicza oraz transformator/prostownik wbudowane w to samo urządzenie
 • Komunikacja po protokole Modbus
 • Kontrola dwóch grup strzepywaczy

MicroKraft III to nowoczesny i przyjazny dla użytkownika sterownik oparty na mikroprocesorze, który pomaga kontrolować i dostosowywać procesy w elektrofiltrze (ESP). Jest to idealny sposób na potwierdzenie, że Twój Kraft Classic pracuje optymalnie. Szafa sterownicza działa na tyrystorach i jest produkowana przez znane komponenty renomowanych producentów.

PODSTAWOWE ZALETY MICROKRAFT III:

 • Podstawowy tryb ładowania cząstek pyłu
 • Przerywany tryb ładowania cząstek pyłu (CBO)
 • Dejonizacja po przeskoku
 • Kontrola zapylenia
 • Kontrola ulotu wstecznego
 • Zdalne sterowanie
 • Sterowanie pracą strzepywaczy

MicroKraft IV to najnowszy mikroprocesorowy sterownik, który został zaprojektowany do kontroli wysokiego napięcia zasilającego elektrofiltry (ESP). Polecenia i ustawienia, w tym niezbędne instrukcje i monity, wprowadza się za pomocą menu na dotykowym panelu operatorskim. Daje to zaletę łatwego do opanowania systemu przyjaznego dla użytkownika. Komunikacja między urządzeniami a systemem kontroli klienta oparta jest na Modbus. Domyślnie zastosowano protokół RTU z większą liczbą protokołów komunikacji dostępnych jako opcja. MicroKraft IV wyposażono w funkcję SmartESP, w której jeden ze sterowników (master) w sposób automatyczny kontroluje żądany poziom wydajności ESP, dostosowuje parametry wszystkich zespołów zasilających do zmian obciążenia, obniżając jednocześnie zużycie energii.

PODSTAWOWE ZALETY MICROKRAFT IV:

 • SmartESP: Automatyczna kontrola parametrów zespołów zasilających ESP na podstawie parametrów pracy ESP
 • Jedno urządzenie do sterowania zespołów zasilających jednofazowych, trójfazowych lub wysokiej częstotliwości
 • Funkcja rysowania charakterystyki prądowo – napięciowej
 • Podstawowa funkcja oscyloskopu
 • Zdalne monitorowanie za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych oraz Internetu
 • Funkcja rejestratora danych
 • Eksportowanie danych, nastaw i krzywych z oscyloskopu do pamięci flash USB
 • Przerywany tryb ładowania cząstek pyłu (CBO)
 • Dejonizacja po przeskoku
 • Kontrola zapylenia
 • Kontrola ulotu wstecznego
 • Sterowanie pracą strzepywaczy
 • Tryb kontroli zarówno napięcia, jak i prądu wtórnego
 • Funkcja auto restart

ViewKraft to panel operatorski (HMI), który umożliwia zdalne monitorowanie wszystkich parametrów zespołów zasilających ESP . Viewkraft działa jako jednostka główna, która może zarządzać komunikacją z kilkoma urządzeniami podrzędnymi w tym samym czasie za pośrednictwem protokołu Modbus RTU i komunikacji szeregowej RS485.

PODSTAWOWE ZALETY VIEWKRAFT:

 • Kontrola parametrów zasilania elektrofiltru z nastawni
 • Jedno urządzenie jako master dla kilku zespołów zasilających
 • Kontrola alarmów
 • Bezpieczna funkcjonalność ustawień
 • Widok przebiegów parametrów wyjściowych zespołu zasilającego
 • Łatwa aktualizacja
 • Możliwość zdalnego rozwiązywania problemów
All rights reserved by Allset © 2017