ul. Bielska 49
43-190 Mikołów
Kontakt ws. krat pomostowych
+48 535 533 575
biuro@ecosolution.com.pl | +48 535 533 575
sekretariat@ecosolution.com.pl | +48 32 209 77 27

Realizacje

2017

 • Wykonanie projektu, dostawy, montażu i uruchomienia branży elektrycznej w systemie „Pod klucz” dla Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów 1,2,3 w International Paper Kwidzyn
 • Demontaż oraz montaż rurociągów cyrkulacyjnych, montaż kanału spalin i rurociągów odwodnienia dla Elektrociepłowni PCC Rokita S.A.
 • Dostawa i montaż kompletnych rurociągów cyrkulacyjnych wraz z dostawą kompensatorów , sit, poziomów zraszania oraz lanc powietrza natleniającego w projekcie J910 – budowy Bloku 910 MW w Elektrociepłowni Jaworzno III – Elektrownia II
 • Montaż mechaniczny urządzeń wewnątrz absorbera dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin dla Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole
 • Montaż  rurociągów stalowych oraz rurociągów  technologicznych z tworzyw sztucznych  dla Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

2016

 • Prace montażowe rurociągów technologicznych GRP w EDF Rybnik
 • Dostawa wraz z montażem w systemie ‚pod klucz’ części elektrycznej i AKPiA filtra workowego dla kotła fluidalnego OFz-140
 • Kompleksowe wykonanie posadzek przemysłowych wraz z odwodnieniem liniowym na projekcie DALKIA POZNAŃ
 • Wymiana rurociągów stalowych DN 300 i DN 50 na TWS w ZP w Janikowie CIECH SODA POLSKA
 • Wykonanie podlewek w obiektach technologicznych bloków 5 i 6 – PGE Elektrownia Opole
 • Usługi serwisowe wirówek gipsu w EDF Polska S.A.

2015

 • Montaż instalacji elektrycznej w IMOS Gdańsk
 • Wykonanie prac montażowych rurociągów z TWS wraz z konstrukcjami wsporczymi  w IMOS EDF Gdynia i Gdańsk
 • Montaż elektryczny wirówek gipsu bloków 5 i 6 w PGE Elektrowania Bełchatów
 • Modernizacja elektrofiltru kotła parowego OPG-230 nr 1 w zakresie montażu elektrycznego w Zakładzie Wytwarzania NOWA Dąbrowa Górnicza
 • Instalacja oświetlenia i gniazd remontowych elektrofiltru kotła K1 w Zakładzie Wytwarzania NOWA Dąbrowa Górnicza
 • Prace montażowe rurociągów technologicznych GRP oraz wykonanie złącz laminowanych – Budowa IMOS Rybnik
 •  Kompleksowe wykonanie posadzek przemysłowych wraz z odwodnieniem  liniowym  w  DALKIA POZNAŃ

2014

 • Modernizacja elektrofiltru kotła OPG 230 nr 2 w Zakładzie Wytwarzania Nowa TAURON „część elektryczna i AKPiA” inwestor TAURON CIEPŁO
 • Modernizacja elektrofiltru nr 11 – część budowlana inwestor GIEK PGE BEŁCHATÓW
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia przeszkodowego oraz instalacji odgromowej i gniazd remontowych komina dla IMOS w:
  • EDF Wybrzeże EC Gdańsk – inwestor EDF POLSKA
  • EDF Wybrzeże EC Gdynia – inwestor EDF POLSKA
  • EDF Kraków – inwestor EDF POLSKA
  • EDF Wrocław – inwestor EDF POLSKA
 • Montaż urządzeń sprężarkowni dla IMOS w EDF Wybrzeże EC Gdynia – inwestor EDF POLSKA
 • Konsorcjum ECO-SOLUTION SP. Z O.O. – KOMIN-PIEC-BUDMontaż przewodu kominowego z TWS wraz z drabinami, podestem i barierkami dla IMOS:
  • EDF Wybrzeże EC Gdańsk – inwestor EDF POLSKA
  • EDF Wybrzeże EC Gdynia – inwestor EDF POLSKA
  • EDF Kraków – inwestor EDF POLSKA
  • EDF Wrocław – inwestor EDF POLSKA
 • Elektrownia Bełchatów
  • Dostawa i montaż instalacji elektrycznej i AKPiA dla 12 szt. wirówek dla IOS w Elektrowni Bełchatów – inwestor GIEK PGE
  • Uruchomienie 12 szt. wirówek dla IOS w Elektrowni Bełchatów – inwestor GIEK PGE
 • Montaż urządzeń technologicznych dla IMOS w EDF Wybrzeże EC Gdynia – inwestor EDF POLSKA

2013

 • Roboty modernizacyjne elektrofiltrów bloków 7 i 8 w Elektrowni Bełchatów
 • Roboty montażowe izolacji w Elektrowni Bełchatów
 • Roboty montażowe izolacji w Elektrowni Kozienice
 • Modernizacja szaf sterowniczych elektrofiltrów w Elektrowni Jaworzno
 • Montaż instalacji elektrycznej elektrofiltru bloku 8 w Elektrowni Kozienice
 • Wykonanie instalacji zasilającej wentylatory spalin bloku 8 w Elektrowni Kozienice
 • Roboty Montażowe instalacji w Elektrowni Jaworzno
 • Roboty Modernizacyjne IOPS Bloków 5 i 6 w elektrowni Bełchatów
 • Wykonanie instalacji elektrycznej elektrofiltru K4 w EC Nowa
 • Naprawa uszczelnień układu odpopielania elektrofiltrów bloku 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów

2011/12

 • Roboty elektromonterskie bloku nr 14 w Elektrowni Bełchatów
 • Roboty modernizacyjne elektrofiltru bloku 6 w Elektrowni Bełchatów
 • Roboty elektromonterskie elektrofiltru bloku 6 w Elektrowni Bełchatów
 • Remont rozdzielni elektrofiltru bloku 6 w Elektrowni Bełchatów
 • Montaż elementów konstrukcyjnych w Elektrowni Jaworzno
 • Prefabrykacja i montaż rurociągów – projekt Bełchatów 2.1
 • Roboty elektromonterskie w Elektrowni Jaworzno
 • Wykonanie instalacji zasilającej wentylatory spalin bloku nr 4 w Elektrowni Kozienice
 • Przeróbki szaf sterowniczych elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice
 • Wykonanie budynku wentylatorowni elektrofiltru bloku 6 w Elektrowni Bełchatów

2010

 • Roboty modernizacyjne elektrofiltru bloku 5 w Elektrowni Bełchatów
 • Roboty elektromonterskie elektrofiltru bloku 5 w Elektrowni Bełchatów

Certyfikaty

Zobacz nasze certyfikaty

All rights reserved by Allset © 2017