ul. Bielska 49
43-190 Mikołów
+48 32 209 77 27
+48 535 533 545
biuro@ecosolution.com.pl
sekretariat@ecosolution.com.pl

Separatory wysokiej prędkości

Separatory wysokiej prędkości

MACFUGE 325 jest to Separator „samooczyszczający” z automatycznym wyrzutem bryły podczas normalnej pracy. Przyspieszenie produktu do szybko obracającej się prędkości miski uzyskuje się dzięki specjalnemu komponentowi o nazwie Dystrybutor (10), ukształtowanemu w celu zmniejszenia sił ścinających i uniknięcia nadmiernego zużycia energii i ryzyka związanego z emulsją. Dystrybutor obsługuje i komunikuje się z obszarem dysku separacyjnego (Disc Stack, 11), w którym fizycznie następuje separacja. Ciekłe fazy, rozdzielone w zależności od ich ciężaru właściwego, są ekstrahowane za pomocą pomp dośrodkowych (Paring Disc; Typ tarczy, 8 i 7). Zawory ręczne zamontowane na wylotach są przydatne do regulacji przeciwciśnienia działającego na tarcze/ paring discs: właściwa regulacja pozwala operatorowi uzyskać prawidłowe ustawienie granicy faz ciecz / ciecz wewnątrz miski, optymalizując w ten sposób wydajność separacji. Linie produktów wylotowych (2, 3) – komplet giętkich węży, wziernik do kontroli wizualnej i zawory regulacji ciśnienia. Faza stała jest zbierana w przestrzeni sedymentacyjnej (objętość szlamu, 12) i automatycznie odprowadzana przez otwór misy. Czas otwarcia (objętość rozładowana) i częstotliwość rozładowania, są konfigurowalne i uruchamiane przez otwieranie / zamykanie zaworów elektromagnetycznych, które są zamontowane na linii wody użytkowej (5). W zależności od ustawienia czasu, maszyna jest gotowa do osiągnięcia częściowego i całkowitego rozładowania zawartości miski: dla częściowego rozładowania zawartości miski – maszyna nie zostaje zatrzymana i podawanie produktu nie jest przerwane; w przypadku całkowitego rozładowania zawartości miski zaleca się przerwanie zasilania.

separator wysokiej prędkości
separatory wysokiej prędkości

W obu przypadkach operacje rozładowania są automatyczne i zarządzane przez PLC, (Programowalny sterownik logiczny (PLC) który jest regulowany zgodnie z żądaną procedurą operatora.
Części konstrukcyjne misy wykonane są ze stali nierdzewnej typu duplex, podczas gdy pozostałe części wykonane są ze stali nierdzewnej. Zaraz po osiągnięciu standardowych warunków pracy, instalacja ma poziom dźwięku mierzony w otwartej przestrzeni z miernikiem hałasu znajdującym się w odległości 1 m od samej wirówki i z dala od powierzchni odbijających eko, 80 dB (A) (zmierzony zgodnie z rozporządzeniem UNI EN ISO 3746). Model wirówki „MACFUGE 325 OM M 3 S” jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego; miejsce, w którym ma być używana wirówka, to: wewnątrz budynku, a w każdym razie pod dachem oraz chronione przez czynniki atmosferyczne.

All rights reserved by Allset © 2017